|      IT     EN     DE     PL


UWAGI PRAWNE


Warunki korzystania
Proszę przeczytać uważnie poniższe warunki, które uważane będą za zrozumiane i zaakceptowane w chwili wejścia na stronę. W przypadku braku akceptacji tych warunków, prosimy o powstrzymanie się od korzystania ze strony. Tak czy inaczej, korzystanie z tej strony oznacza akceptację zasad wymienionych poniżej.

Ograniczenia dotyczące wykorzystania informacji
Cała zawartość strony jest wyłączną własnością MOLETTO SOCIETA’ AGRICOLA s.s. – via Moletto 19, 31045 Motta di Livenza (TV) Włochy, dalej określaną jako WŁASNOŚĆ – i jest zarządzana przez tę samą jednostkę lub poprzez jej przedstawicieli. W każdym przypadku zabronione jest: powielanie, kopiowanie, publikowanie, wykorzystywanie czy robienie użytku, pobieranie, transmitowanie i rozpowszechnianie, jakimikolwiek środkami, w całości lub części, informacji zaczerpniętych z tej strony. Wykorzystanie informacji z tej strony do innych celów stanowi naruszenie praw autorskich i innych praw własności intelektualnej należących do WŁASNOŚCI. Użytkownik nie ma prawa sprzedawać, rozpowszechniać, reklamować, dzielić, defragmentować, przerabiać, czy tłumaczyć jakichkolwiek treści, nawet częściowo, znajdujących się na tej stronie.

Brak gwarancji kompletności
Pomimo działań WŁASNOŚCI w kierunku dokładnej i skrupulatnej kontroli zawartości w trakcie jej istnienia na stronie internetowej, ani WŁASNOŚĆ, ani jej kontrahenci nie mogą zagwarantować aktualności, kompletności, dokładności, braku błędów w przekazywanych informacjach lub w udostępnianych dokumentach czy innych danych.

Wyłączenie odpowiedzialności
WŁASNOŚĆ nie odpowiada i nie ponosi odpowiedzialności, w żadnym przypadku, za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie lub wtórne szkody powstałe w wyniku nieuprawnionego korzystania z obecnych i / lub dostarczanych informacji przez stronę WŁASNOŚCI – lub za dostęp poprzez linki do innych stron internetowych. WŁASNOŚĆ nie daje żadnej gwarancji, że informacje, obrazy, dane, dokumenty lub inne treści dostępne za pośrednictwem strony internetowej WŁASNOŚCI, są wolne od wirusów lub innych szkodliwych elementów. Wszelka odpowiedzialność WŁASNOŚCI jest wykluczona - (w tym zaniedbania) z jakichkolwiek bezpośrednich lub pośrednich szkód wynikających z dostępu i / lub użytkowania elementów znajdujących się na stronie (takich jak niemożność uzyskania dostępu lub użytkowania).

Zakres zastosowania / Poprawek / Uzupełnień do obecnych warunków korzystania
WŁASNOŚĆ zastrzega sobie prawo do poprawy lub uzupełniania bez uprzedzenia, w dowolnym czasie, dostępnych informacji i / lub danych. Należy zapoznawać się z tymi warunkami z każdorazową wizytą na stronie internetowej WŁASNOŚCI.